מדיניות הפרטיות להלן חלה על השימוש באתר חברת לה מיאל שתקרא "החברה" בכתובת https://onlywipes.co.il/

המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי לה מיאל בעת הגלישה באתר וכיצד החברה נוהגת בו. כמו כן כוללת המדיניות מידע על השימוש ב- cookies

ככל שהנך (להלן, גם "משתמשת" או "גולש") עושה שימוש באתר ובכלל זה כאלו המחייבים רישום או הזדהות מצידך, יחולו תנאי השימוש של השרותים האמורים, העשויים לכלול היבטי פרטיות ספציפיים. במקרים האמורים, מדיניות הפרטיות להלן תחול בכפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים.

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו להלן.

בלחיצה על הכפתור "שליחה" לצורך קבלת דוגמית, הנך מביעה את הסכמתך לאסוף את פרטי האי-מייל ומספר הטלפון שלך לצורך פרסום,שליחת דיוור ושימוש למטרות שיווק. 

 1. במסגרת השימוש באתר, החברה אוספת סוגי מידע שונים. החברה אוספת מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולשת – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו"ב.

החברה גם אוספת מידע לגבי אופן השימוש שהנך עושה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו"ב.

 1. החברה אוספת את המידע, מעבדת אותו ושומרת אותו, לפי הצורך, למספר מטרות.

המידע נחוץ לצרכי בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, כגון לצורך איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר. אמצעים אלו מסייעים כמובן גם להגן על פרטיותך בעת השימוש באתר.

המידע נחוץ גם על מנת לאפשר לך להנות באופן נוח וידידותי מהשרותים המוצעים באמצעות האתר, ככל שהצטרפת אליהם, בהתאם להעדפות בהן בחרת.

בעזרת המידע החברה מנתחת את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם לומדת להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אותם. הבנה זו מסייעת לחברה לשפר את השירות הניתן באמצעות האתר ואת שירותי החברה בכלל.

המידע עשוי לשמש את החברה גם לניהול של מהלכי שיווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע, מוצרים ושירותים של החברה אשר עשויים להיות רלוונטים לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.

 1. החברה רשאית להיעזר בשירותים ובכלים של צדדים שלישיים לאיסוף וניתוח מידע אנונימי סטטיסטי ומצרפי, ולהעביר ולשתף עם צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתה של החברה, למטרות המפורטות במדיניות זו ובכפוף לה.
 2. המידע שנאסף עשוי להישמר במאגרי מידע של החברה ו/או של צדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, המצויים בישראל ובמדינות אחרות.
 3. באתר עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אשר אינם תחת הכתובות https://onlywipes.co.il/. מדיניות זו איננה חלה על אתרי ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם.
 4. באתר נעשה שימוש ב- cookies. קובצי cookies, tags, pixels ודומיהן הינן טכנולוגיות שנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קבצי מידע שונים באופן אוטומטי. טכנולוגיות אלו יכונו להלן ביחד "cookies".

ה- cookies בהם החברה עושה שימוש מסייעים לה:

 • לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהינך עושה באתר
 • לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר
 • לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו

במסגרת השימוש ב- cookies, החברה אינה אוספת פרטים מזהים אודותיך כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. עם זאת, כמצוין לעיל, החברה עשויה לאסוף מידע שיש בו כדי לזהות את מכשירך, כתובת ה IP שלך וכיו"ב.

 1. החברה נעזרת באתר בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google  ו- Facebook, לניתוח השימוש באתר ולצורכי פרסום מותאם.

נעשה שימוש ב Google Analytics ,Google Firebase וכן ב- Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google, שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות ("Ads Personalization), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:<br><a href="https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw" target="_blank" rel="nofollow">https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw</a><br>

כלים אלו משמשים את החברה גם לצרכי פרסום ו- remarketing&nbsp; באתר וברחבי הרשת (בעזרת AdWords ) אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיך על בסיס מאפייני פעילותך באתר. החברה עושה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google&nbsp; וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב-Analytics. כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה.

בהפעלת כלים אלו באתר, החברות המספקות את הכלים (Google&nbsp; ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתר והעמודים בהם צפית ועוד. המידע הנאסף על ידן עשוי להישמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.

ככל שתבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות ב cookies שלהן ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן.

לנוחיותך, מצורפים הקישורים הבאים: https://www.facebook.com/policies/cookies 

https://policies.google.com/technologies?hl=en

בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לך לניהול השימוש ב cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out).

 1. באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך.

תוכל לחסום או להגביל cookies&nbsp; בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו. Google&nbsp; ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן.